icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Vores Stemmer

Den 19. januar 2019 holder Assens Kommune, i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, et af de største folkemøder, der er afholdt i Danmark.

5000 tilfældigt udvalgte borgere fra Assens Kommune er inviteret med til en dag, hvor lokaldemokrati og medindflydelse er i fokus.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Et samarbejde med Mandag Morgen

Folkemødet er en del af demokratiprojektet VoresStemmer, som er udviklet af Tænketanken Mandag Morgen. Formålet med projektet er at udvikle og forny lokalde­mokratiet, styrke båndet mellem politikere og borgere og engagere flere borgere i de politiske processer.

Folkemødet bliver en helt ny mødeform, hvor borgerene diskuterer politik på deres egne præmisser, selv sætter dagsordenen og udvikler konkrete løsninger og forslag til politikerne.

Foruden Assens Kommune afholder Varde og Roskilde Kommune også folkemøder i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. 

Du kan læse mere om VoresStemmer her: http://voresstemmer.mm.dk/

Temaet for dagen bliver sundhed

Udviklingen i befolkningens sundhedstilstand går den forkerte vej i Dan­mark, og sådan forholder det sig også i Assens Kommune. Temaet for folkemødet er derfor sundhed, og på dagen skal borgere og politikere i fællesskab finde løsninger på, hvordan der kan skabes en bedre mental og fysisk sundhed for alle borgere, der bor i Assens Kommune.

De input der kommer på dagen, skal efterfølgende bruges som et led i byrådets arbejde med at udforme kommunens nye sundhedspolitik.

Har du spørgsmål? 

Kontakt: Udviklingskonsulent Steen Søgaard, tlf: 6474 7368, mail: stspe@assens.dk

Spørgsmål og svar om Vores Stemmer

 • Assens Kommune deltager i projektet Vores Stemmer, der er et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen. Formålet med projektet er at udvikle og forny lokalde­mokratiet, styrke båndet mellem politikere og borgere og engagere flere borgere i politikudvikling. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.

  Du kan læse mere om projektet her: http://voresstemmer.mm.dk

 • Mandag Morgen er en politisk uafhængig tænketank, der bl.a. arbejder med at udvikle fremtidens demokratiske fællesskaber.

  Læs mere om Tænketanken Mandag Morgen her: http://taenketanken.mm.dk

 • Vi håber, at der kommer konkrete ideer og løsnin­ger til, hvordan vi skaber en bedre mental og fysisk sundhed for alle borgere i Assens Kommune. Det kan være ideer, som byrådet kan arbejde videre med, men det kan også være løsninger, som borgere, for­eninger, virksomheder eller andre kan føre ud i livet.

  Hvad der kommer ud af samtalerne til folkemødet af­hænger blandt andet af, hvad I synes er vigtigt og jeres egen indsats på dagen.

 • Efter arrangementet arbejder en mindre gruppe borgere videre med de ideer og løsninger, som vi i fællesskab bliver enige om at prioritere. Gruppen mødes to gange i løbet af februar og præ­senterer afslutningsvis ideerne for opgaveudvalget om sundhed i Assens Kommune.

  Opgaveudvalget består af tre byrådsmedlemmer og otte videnspersoner, som i marts 2019 skal præsentere byrådet i Assens Kommune for en række anbefalinger om sundhed, som kan indarbejdes i den kommende sundhedspo­litik for Assens Kommune.

 • Invitationen er personlig, så den kan ikke give den vi­dere til en anden. Det kan man ikke, fordi vi skal sikre, at deltagerne så vidt muligt afspejler hele befolknin­gen i Assens Kommune og derfor skal være tilfældigt udvalgt.