icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ungeråd i Assens Kommune

Assens Kommunes Ungeråd er nedsat af Byrådet med henblik på at inddrage kommunens unge. Ungerådet fungerer blandt andet som talerør for kommunens unge i forbindelse med kommunale beslutninger, der har betydning for unge i alderen 15-25 år. Herunder kan du læse mere i Ungerådet og se, hvordan du kommer i kontakt med dem.

Åbne møder i Ungerådet

Assens Ungeråd mødes den 2. torsdag i måneden kl. 16.00 på den gamle Erhvervsskole i Glamsbjerg. Her er alle unge mellem 15-25 år velkomne til at deltage! Du møder blot op!

Ungerådets formål

Assens Kommunes Ungdomsråd er nedsat af Byrådet med henblik på at inddrage kommunens unge i demokratiske arbejdsprocesser, herunder:

  • Fungere som talerør for kommunens unge i forhold til kommunale beslutninger
  • Styrke og støtte udvikling og samvær mellem unge
  • Være aktivitetsfremmende og ideskabende.

Inddragelse af Ungerådet foregår ved at,

  • Ungdomsrådet er høringsberettiget i sager med betydning for kommunens unge
  • Ungdomsrådet kan komme med forslag i forhold til ungdomspolitiske spørgsmål
  • Ungdomsrådet kan inddrages i forhold til relevante generelle ungdomspolitiske spørgsmål, herunder det årlige budgetforslag.

Referater  

Referater fra møder bliver altid offentliggjort på Ungerådets Facebookside så hurtigt som muligt efter mødedato.

Ungerådets formandskab 

Formand

Astrid Lykke Raunkjær Jessen

Tlf: 40233938 

astridjessen@hotmail.com

Næstformand 

Maja Nørager Lauvring

Tlf: 51262522

maja.lauvring@live.dk

Sekretær 

Anna Jeppesen

Tlf: 50532504

anna67095@gmail.com