icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Solcelleprojekt ved Ørsbjerg

Velkommen her på siden, hvor du kan finde information om det ansøgte solcelleprojekt ved Ørsbjerg. Siden vil løbende blive opdateret, når der sker nyt. Du vil således kunne holde dig orienteret om status, finde relevante dokumenter og finde links til de politiske dagsordener og beslutningsreferater.

Er der noget, du ikke kan finde information omkring, kan du ringe til planafdelingen på 64 74 75 20. Spørg efter Ann-Mett Sepstrup, der er sagsbehandler på projektet.

SIDSTE NYT

Der blev holdt borgermøde om projektet tirsdag den 22. november. Der var 96 tilmeldte til borgermødet, der blev afholdt i Kerte Forsamlingshus.

Formålet med borgermødet var at få præsenteret projektet samt at få en dialog om projektet. Der skal træffes en politisk beslutning om projektet skal fremmes, hvorfor et indblik i lokalområdets holdning til projektet er vigtigt. Ønsket var også at få input og viden om forhold, der bør indgå i en indledende vurdering af solcelleanlæggets påvirkning på miljøet og lokalområdet.

På borgermødet præsenterede Better Energy projektet og Assens Kommune fortalte om processent.

Du kan se oplægget fra borgermødet her: Oplæg fra borgermøde den 22. november 2022

Referat fra borgermødet lægges op, når det er skrevet og godkendt.

 

Indledende debat og invitation til borgermøde

Ansøgning om solcelleanlæg ved Ørsbjerg er sendt til debat fra torsdag den 1. november til mandag den 5. december. I debatperioden afholdes der et borgermøde.

Borgermøde afholdes tirsdag den 22. november kl. 17.30

Borgermødet afholdes i Kerte Forsamlingshus. Ønsker du at deltage i borgermødet, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til plan@assens.dk. For at sikre os, at der reelt er plads til antal tilmeldte i Kerte Forsamlingshus, skal vi have din tilmelding senest onsdag den 16. november. Har du ikke nået at melde dig til inden den 16. november og ønsker at deltage, vil vi bede dig ringe til Ann-Mett Sepstrup på tlf. 64 74 72 30. Læg gerne en besked, hvis telefonen ikke bliver taget. Så bliver du ringet op.

Forud for borgermødet gennemføres en besigtigelse med Kerte Lokalråd og de nærmeste naboer. De pågældende får en direkte invitation i e-boks.

Du kan hente og printe debathæfte her

Annoncering af den indledende debat og borgermødet sker i Lokalavisen tirsdag den 1. november og tirsdag den 15. november under Kommunen informerer. Beboere i lokalområdet vil få direkte besked derom via brev, der sendes til e-boks.

Hvorfor et borgermøde nu?

Formålet med borgermødet er at få præsenteret projektet samt at få en dialog om projektet. Assens Kommune vil gerne have et indblik i lokalområdets holdning til projektet samt få input og viden om for-hold, der bør indgå i en indledende vurdering af solcelleanlæggets påvirkning på miljøet og lokalområdet. De input og den viden skal sammen med ansøgers materiale danne grundlag for en politiske beslutning, om der skal en igangsættes en planlægning.


På borgermødet vil Better Energy præsentere projektet og Assens Kommune vil fortælle, hvordan ansøgningen behandles, herunder hvad der vil indgå i grundlaget for den politiske beslutning, der skal træffes om projektet.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.