icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Solcelleprojekt ved Ørsbjerg

Velkommen her på siden, hvor du kan finde information om det ansøgte solcelleprojekt ved Ørsbjerg. Siden vil løbende blive opdateret, når der sker nyt. Du vil således kunne holde dig orienteret om status, finde relevante dokumenter og finde links til de politiske dagsordener og beslutningsreferater.

Er der noget, du ikke kan finde information omkring, kan du ringe til planafdelingen på 64 74 75 20. Spørg efter Ann-Mett Sepstrup, der er sagsbehandler på projektet.

SIDSTE NYT

Det ansøgte projekt har været i offentlig debat i perioden 1. november til 5. december. Alle har kunnet indsende et høringssvar. I debatperioden blev der den 22. november holdt et borgermøde om projektet. Der var 96 tilmeldte til borgermødet, der blev afholdt i Kerte Forsamlingshus.

Formålet med debatperioden og borgermødet har været at få præsenteret projektet samt at få en dialog om projektet. Der skal træffes en politisk beslutning, om projektet skal fremmes, hvorfor et indblik i lokalområdets holdning til projektet er vigtigt. Ønsket var også at få input og viden om forhold, der bør indgå i en indledende vurdering af solcelleanlæggets påvirkning på miljøet og lokalområdet.

På borgermødet præsenterede Better Energy projektet og Assens Kommune fortalte om processent.

Du kan se oplægget fra borgermødet her: Oplæg fra borgermøde den 22. november 2022

Du kan se referat fra borgermødet her: Referat fra borgermøde 22. november 2022

Sagen forventes igen behandlet i marts 2023. Miljø, Teknik og Planudvalget skal træffe beslutning, om projektet skal fremmes, og der skal igangsættes en egentlig planlægning. Alle indkomne høringssvar samt referatet fra borgermødet indgår som grundlag for sagens behandling.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.