Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

til nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved Assens by

VVM-tilladelse

Assens Kommune har givet Assens Rensning A/S VVM-tilladelse til opførelse af nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved Assens by samt etablering af ledningsforbindelse mellem nyt renseanlæg og eksisterende udløbsledning.

Tilladelsen er givet efter § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelsen meddeles efter denne bekendtgørelse, da VVM- anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2017, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.

Du kan se VVM-tilladelsen her

Spørgsmål kan sendes til jordvand@assens.dk

Miljøgodkendelse

Assens Kommune har truffet afgørelsen om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og § 19 tilladelse til renseanlæg med biogasanlæg og gasmotoranlæg til Assens Rensning, Egebjergvej 3, 5610 Assens. Tilladelserne er meddelt efter § 19, kapitel 4 og 5 i Bekendtgørelse nr. 966 af 23.juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse.

Du kan se miljøgodkendelsen her

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelserne, som du tilgår via ovenstående links.

Offentliggjort den 17. april 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: