icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af Flemløse Biogasanlæg, Karlemosevej 5, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til udvidelse af Flemløse Biogasanlæg, Karlemosevej 5, 5620 Glamsbjerg.

VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse kan ses her sammen med bilag.

Afgørelserne kan påklages – se klagevejledning i afgørelserne.

Klagefristen er 4 uger fra denne offentliggørelse. Klagefristen udløber dermed d. 11. maj 2022.

Spørgsmål til sagen kan sendes til industri@assens.dk eller på tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort den 13. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger