icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screeningsafgørelse, Rybergsvej 1, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport efter VVM-reglerne for udvidelse af produktion og opførelse af produktionsbygning på virksomheden Fipros på Rybergsvej 1, 5631 Ebberup.

Du kan se hele afgørelsen her

VVM-screening

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning findes i afgørelsen. Klagefristen er d. 9. april 2019.

Spørgsmål kan stilles til Dorthe Toft, dorto@assens.dk, tlf. 64 74 68 77.

Offentliggjort den 12. marts 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har