icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening og godkendelse af skovrejsningsareal

Skovrejsning på matriklerne nr. 21n, 5d og 6a Helnæs By, Helnæs (ca. 2 ha).

Assens Kommune har jf. § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om at skovrejsning på matriklerne nr. 21n, 5d og 6a Helnæs By, Helnæs (ca. 2 ha) ikke er omfattet af VVM pligt. Du kan læse mere på nedenstående links.

VVM-screeningsafgørelse af skovrejsning, Helnæs

VVM-screeningsskema - Skovrejsning, Helnæs

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Har du spørgsmål så send en mail til kiwak@assens.dk

Offentliggjort den 17. november 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: