icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-Screening – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

skovrejsning på matriklerne 8b, 12q, 12b og 11k, Render By, Brylle og 1b og 1f, Gundestrup By, Brylle (27,65 ha)

Assens Kommune har jf. § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om at skovrejsning på matriklerne 8b, 12q, 12b og 11k, Render By, Brylle og 1b og 1f, Gundestrup By, Brylle (27,65 ha) ikke er omfattet af VVM pligt. Du kan læse mere på nedenstående links.

VVM-screeningsafgørelse af skovrejsning v. Brylle

VVM-screeningsskema - Skovrejsning Brylle

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Har du spørgsmål så send en mail til kiwak@assens.dk

Offentliggjort den 16. november 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: