icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-Screening – Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning - Køng

på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng

Assens Kommune har jf. § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om at skovrejsning på matriklerne nr. 74a, Køng By, Køng ikke er omfattet af VVM pligt.

 VVM-screeningsafgørelse 

VVM-screening

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.  

Offentliggjort den 1. december 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: