icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening – afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af vandløbet Damrenden ifb. realisering af vådområdeprojekt mm.

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan se VVM-afgørelse her 

Du kan se VVM-screeningsskema her

Offentliggjort den 9. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger