icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening – Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning ved Aborg

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om at skovrejsning på 2,10 ha på matrikel nr. 34c, Aborg By, Gamtofte ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.  Du kan se hele afgørelsen på nedenstående links.

VVM-afgørelse

VVM-screening - Aborg

Offentliggjort den 16. november 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har