icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening – afgørelse om ikke VVM-pligt af jordfordeling i forbindelse med vådområdeprojekt ved Damrenden Langegyde og Herredsbjerg

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at jordfordelingen vedrørende matr.nr 12i, 7d, 11e og 12d Dreslette By, Dreslette ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan se VVM-afgørelse – Jordfordeling her

Du kan se VVM-screeningsskema – Jordfordeling her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger