icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening – Afgørelse om ikke VVM-pligt af anmeldt skovrejsning

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at skovrejsning på ca. 17 ha på matriklerne nr. 4k, 4i og 20, Render By, Brylle samt 13a, Brylle By, Brylle ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan se VVM-afgørelse - Skovrejsning her

Du kan se VVM-screeningsskema - Skovrejsning her

Offentliggjort den 17. september 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger