icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt af anmeldt skovrejsning - Sandager

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at skovrejsning på 2,32 ha på matrikel nr. 1a, Orelund Hgd, Sandager ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan se hele afgørelsen her

VVM Screening af Skovrejsning

Offentliggjort den 29. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger