icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt af anmeldt skovrejsning i Haarby

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at skovrejsning på 3,5 ha på matrikel nr. 3z, Akkerup By, Haarby ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Du kan læse mere på nedenstående links

VVM-afgørelse - Haarby

Screening, skovrejsning, Haarby

Offentliggjort den 25. februar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger