icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening – afgørelse om ikke-VVM af produktionsudvidelse på Strøjer Tegl, Boguyden 12, 5610 Assens

Assens Kommune har på baggrund af en screening af VVM-ansøgning fra Strøjer Tegl A/S, Bogyden 12, 5610 Assens, vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Britta Tinghus, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 12. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger