icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2.7 for boliger på Nyvej i Vissenbjerg

Med vedtagelsen af lokalplan 2.2.7 kan den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg ombygges til 8 boliger med have, terrasse og carport.

Lokalplanen 2.2.7 kan ses her

Kommuneplantillæg nr. 3 ændrer rammebestemmelser for ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker, så ejendommene i stedet kan anvendes til boligformål.

Kommuneplantillæg nr. 3 kan ses her

Klagevejledning

Vedtagelsen af planerne kan påklages til Planklagenævnet med hensyn til såkaldt retlige spørgsmål.
Du kan læse mere om klage på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har