icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Valg af sekretariatskommune for vandråd Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

Assens Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Odense Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

Kommunerne i oplandet til Lillebælt/Fyn og Odense Fjord har aftalt, at hhv. Assens Kommune og Odense Kommune skal være sekretariatskommune for de to vandråd.

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal: udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 2. december 2019.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/vandraad.

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger