icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udviklingsplan for Fremtidens Assens i høring

Assens Kommunes Byråd besluttede i går at sende Udviklingsplanen for Fremtidens Assens i høring. Forslaget er i høring i fire uger fra den 25. april til og med den 22. maj 2019. I forbindelse med høringen er der borgermøde mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens.

”Der er et stort uudnyttet potentiale i Assens, og der har været en stor vilje og lyst til at udvikle byen, men der har manglet en fælles kurs. Den får vi nu med udviklingsplanen, som samler en lang række tidligere planer og visioner for Assens by. Med planen prioriterer vi, sætter retningen og skaber et nyt lag i byens identitet” udtaler borgmester Søren Steen Andersen.

Udviklingsplanen fokuserer på tre indsatsområder:

  • Den bynære havn
  • Den kulturelle købstad
  • Det vilde bylandskab (Jordbassinerne)

Assens skal vendes mod vandet

Planen viser konkrete veje til, hvordan bymidten kan styrkes og gentænkes ved at åbne op for nye funktioner, forbindelser og oplevelser. Den peger på, at ved at udvikle de områder, som vurderes at have størst muligt potentiale, så kan det fungere som løftestang for en positiv udvikling af hele byen.

Første skridt på vejen er det såkaldte åbningstræk, som Realdania netop har bevilliget 10 mio. kr. til. Målet er at styrke forbindelsen mellem by og havn ved at etablere en ny havneplads med et moderne bibliotek kombineret med andre aktiviteter, et multitek, i det tidligere rådhus.

Fremtidens Assens skaber vi sammen

Mange har været involveret i Fremtidens Assens – og grupper med borgere er aktuelt i gang med at afprøve konkrete ideer i byen.

Udviklingsplanen er resultatet af en omfattende proces og dialog, som har involveret politikere, et bredt spænd af nøgleaktører i Assens, bl.a. forretningsdrivende, foreningsrepræsentanter og erhvervslivet, og ikke mindst borgerne i byen. Helt centralt i udarbejdelsen af planen var også fire større workshops med en politisk styregruppe og et interessentforum med lokale aktører. De to grupper har deltaget i udarbejdelsen af planen og har taget aktiv del i analyse og kvalificering.

Ud over kommunale og private investeringer, skal udviklingsplanen også inspirere byens borgere og andre aktører til at tage aktiv del i byens liv og udvikling.

Sådan sender du høringssvar

Der kan afgives høringssvar på www.assens.dk/fremtidensassens.
Tilmelding til borgermødet den 6. maj foregår via www.assens.dk/fremtidensassens.
Forslaget til Udviklingsplan kan hentes på www.assens.dk/fremtidensassens.

Udviklingsplanen for Fremtidens Assens forventes endelig vedtaget på byrådsmødet den 26. juni 2019.

Yderligere oplysninger

Søren Steen Andersen, borgmester, 29 37 90 65.
Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, 21 70 95 42.
Peter Michael Nielsen, plan og kulturchef, Plan og Kultur, 23 48 68 62.
Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afdelingsleder, Plan og Kultur, 61 61 34 12.
Anders Dam, planlægger og projektleder, Plan og Kultur, 64 74 72 90.