icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udvidelse af Flemløse Biogas

Assens Byråd vedtog den 30. juni at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14, og lokalplan 5.2-4 med tilhørende miljørapport, samt udkast til udbygningsaftale.

Der er derudover udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport for projektet som blev vedtaget til offentliggørelse sammen med planforslagen

Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Flemløse Biogasanlæg fra at være et gårdanlæg til et fællesbiogasanlæg.

Biogasanlægget er beliggende på Karlemosevej 5 Flemløse.

Planerne er offentliggjort den 13. juli 2021

Planerne er i offentlig høring frem til den 6. september 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger