icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udvidelse af Flemløse Biogas

Assens Byråd vedtog den 30. juni at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14, og lokalplan 5.2-4 med tilhørende miljørapport, samt udkast til udbygningsaftale.

Der er derudover udarbejdet en Miljøkonsekvensrapport for projektet som blev vedtaget til offentliggørelse sammen med planforslagen

Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Flemløse Biogasanlæg fra at være et gårdanlæg til et fællesbiogasanlæg.

Biogasanlægget er beliggende på Karlemosevej 5 Flemløse.

Planerne er offentliggjort den 13. juli 2021

Planerne er i offentlig høring frem til den 6. september 2021.

 

Sådan sender du indsigelser:

Offentlig høring Forslag til Lokalplan nr. 5.2-4 er i høring fra den 12. juli 2021 til den 6. september 2021. Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 6. september 2021.

Du skal indsende dine bemærkninger til Plan- og Kultur som sikker post.

Det kan gøres på følgende måder:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.
  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger