icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udledningtilladelse - dele af Assens by til Lillebælt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt opspædet spildevand fra dele af Assens by til Lillebælt.

I forbindelse med separatkloakering af Blomstervænget/Præstevænget og realisering af udviklingsplanen ’Fremtidens Assens’, hvor der er behov for at omlægge eksisterende regn- og spildevandsledninger på Assens Havn, meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt opspædet spildevand fra dele af Assens by til Lillebælt.

Du kan læse hele tilladelsen her

 

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 22. december 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger