Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse, husdyrbrug

Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til et tillæg til miljøgodkendelsen på landbrugsejendommen Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der er søgt om udvidelse fra 9.000 stk. slagtesvin til 16.704 stk. slagtesvin. I dyreenheder (DE) svarer dette til en udvidelse fra 241 DE til 494,1 DE. Udvidelse skal ske i nyt staldanlæg.

Enhver har ret til at se udkastet til tillægget til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 6 uger til onsdag den 4. april 2018. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast §12,3 Egerupvej 14, 5610 Assens, slagtesvein (494,1 DE)

Følgebrev juni 2017

Ansøgningsskema 99188 Version 4

Fiktivt ansøgningsskema nr. 98981 Version 4

OML beregning samling af afkast i kip + gyllekøling skema 99188

OML beregning ventilationstillag + samling af afkast i kip skema 98981

OML resultat skema 98.981

OML resultat skema 99.188

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 17/13649 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: