icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug ved Trunderup

Brusbjergvej 6, 5683 Haarby

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Brusbjergvej 6, 5683 Haarby.

Der er søgt om en udvidelse fra 100 årskøer (tung race), 100 årskøer (jersey), 37 årsopdræt (tung race) og 40 årsopdræt (jersey) til 185 årskøer (tung race), 180 årskøer (jersey), 40 årsopdræt (0-6 mdr.) (tung race), 40 årsopdræt (0-6 mdr.) (jersey), 145 årsopdræt (6-24 mdr.) (tung race), 140 årsopdræt (6-24 mdr.) (jersey) og 100 tyrekalve (40-65 kg) (tung race) svarende til en udvidelse fra 286,65 dyreenheder (DE) til 615,33 DE.

I forbindelse med udvidelsen bygges der to staldafsnit i direkte forlængelse af den eksisterende kostald. Staldafsnittene skal henholdsvis anvendes til kviestald og velfærdsafsnit. Langs den eksisterende kostalds nordøstvendte side bygges der en separat malkestald. Derudover bygges der en mindre tilbygning til ungdyrstalden.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelsen, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 6 uger til torsdag den 23. februar 2018. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 12 stk. 2 miljøgodkendelse, kvæg (615,33 DE)

Ansøgningskema nr. 98398

Miljøansøgning

Har du spørgsmål kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur, Landbrug på 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: