icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug Tøjstedvej 5, 5683 Haarby

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Tøjstedvej 5, 5683 Haarby.

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) fra 889 m2 til 4.362 m2 til en svineproduktion med smågrise og slagtesvin.
Udvidelsen skal ske ved at bygge ny slagtesvinestald parallelt med og syd for eksisterende smågrisestald.
Der opføres også en ny gyllebeholder med kapacitet til 5.000 m3 husdyrgødning.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 30 dage til den 30. marts 2019. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16 a miljøgodkendelse

Ansøgning - skema-202243

Miljøkonsekvensrapport

Situationsplan

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har