icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der er søgt om udvidelse fra 2.105 m2 til 4.965 m2 med søer og smågrise. Ved udvidelse bygges en ny sostald og den eksisterende smågrisestald forlænges.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 30 dage til mandag den 4. maj 2020.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16a Miljøgodkendelse Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Miljøansøgning og miljøkonsekvensrapport, Skovstrupvej 31

Ansøgningsskema nr. 212207 (Version 3)

Visualisering af sostald fra vest

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 19/14167 ved henvendelse.

Offentliggjort den 2. april 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger