icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug - Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 57, Langsted, 5690 Tommerup.

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) fra 3.215 m2 til 3.795 m2 til en svineproduktion med søer og smågrise.
Udvidelsen skal ske ved at bygge ny drægtighedsstald syd for eksisterende drægtighedsstald.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 30 dage til senest den 9. januar 2020. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast - § 16a miljøgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport version 2

Ansøgningsskema 211063 - version 2

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 10. december 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger