icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug - Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Karlemosevej 3, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om miljøgodkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 1.945 kvadratmeter. Der ønskes ændret i den gældende miljøgodkendelse, der kun giver mulighed for produktion af slagtesvin til en godkendelse, der både omfatter produktion af smågrise og slagtesvin.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Enhver har ret til at bidrage til sagens oplysning, stille spørgsmål og kommentere udkast til miljøgodkendelse – til dette er der en frist på 30 dage. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

UDKAST § 16 a miljøgodkendelse - IE slagtesvin

Ansøgning skema nr. 211235 - version 3

Ansøgning skema nr. 226102 scenarieberegning

Miljøkonsekvensrapport

Produktionsareal

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk, hvortil også bemærkninger kan sendes.

Offentliggjort den 26. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger