icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug - Karlemosevej 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Karlemosevej 22, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om miljøgodkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.054 kvadratmeter. Der ønskes ændret i den gældende miljøgodkendelse, der kun giver mulighed for produktion af slagtesvin til en godkendelse, der både omfatter produktion af smågrise og slagtesvin.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Enhver har ret til at bidrage til sagens oplysning, stille spørgsmål og kommentere udkast til miljøgodkendelse – til dette er der en frist på 30 dage og senest til den 22. februar 2021. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16 a miljøgodkendelse - IE slagtesvin

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningskema

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk, hvortil også bemærkninger kan sendes.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger