icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug - Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Hjelmerupvej 20, Hjelmerup, 5690 Tommerup.

Der er søgt om miljøgodkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 1.533 kvadratmeter. Der ønskes ændret i den gældende miljøgodkendelse, der kun giver mulighed for produktion af slagtesvin til en godkendelse, der både omfatter produktion af smågrise og slagtesvin.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Enhver har ret til at bidrage til sagens oplysning, stille spørgsmål og kommentere udkast til miljøgodkendelse – til dette er der en frist på 30 dage. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk, hvortil også bemærkninger kan sendes.

Offentliggjort den 13. januar 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger