icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om udvidelse fra 2.177 m2 med slagtesvin til 4.237 m2 med slagtesvin. Udvidelse skal ske i nyt staldanlæg.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til mandag 11. maj 2020.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast til § 16 a Miljøgodkendelse, Hesselbjergvej 18, 5620 Glamsbjerg

Ansøgning om § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse (version 2)

Ansøgningsskema nr. 210636 (version 3)

Scenarieberegning skema nr. 214780. Hesselbjergvej 18 uden udvidelse

Staldtegninger

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 19/19500 ved henvendelse.

Offentliggjort den 7. april 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger