icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug Hellen 8, 5683 Haarby

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Hellen 8, 5683 Haarby.

Der er søgt om udvidelse fra 3.275 m2 til 3.775 m2 til en svineproduktion primært med søer. Udvidelsen skal ske ved at forlænge den eksisterende sostald med 500 m2 mod nord.

Enhver har ret til at se udkastet til miljøgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 30 dage til mandag den 11. marts 2019. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16 a Miljøgodkendelse, Hellen 8, 5683 Haarby

Ansøgningsskema nr. 205404

Miljøkonsekvensrapport Hellen 8, 5683 Haarby

Kort - produktionsareal i stald 2

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 18/27290 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har