icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til husdyrgodkendelse af husdyrbrug - Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til husdyrgodkendelse på landbrugsejendommen Blangstrupvej 17, Blangstrupvej, 5610 Assens.

Der er søgt om husdyrgodkendelse til produktion af både søer og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.776 kvadratmeter.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Enhver har ret til at bidrage til sagens oplysning, stille spørgsmål og kommentere udkast til husdyrgodkendelse – til dette er der en frist på 30 dage. Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail til landbrug@assens.dk, hvortil også bemærkninger kan sendes.

Offentliggjort den 18. maj 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger