icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der er søgt om udvidelse fra 2.029 m2 til 4.873 m2 til søer og smågrise. I forbindelse med udvidelsen bygges en ny smågrisestald, ny farestald og ny drægtighedsstald.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til mandag den 2. oktober 2023.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 23/3199 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger