icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup.

Der er søgt om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 4.665 m2 til søer, smågrise og slagtesvin. Der bygges ikke nogle nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger i forbindelse med godkendelsen, da der gives godkendelse til det eksisterende.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til torsdag den 16. december 2021.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

UDKAST § 16 a stk. 2 husdyrgodkendelse, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Miljøkonsekvensrapport - Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Ansøgningsskema nr. 226759, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

§ 12 stk. 2 Miljøgodkendelse, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, 10. oktober 2012

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 21/7701 ved henvendelse.

Offentliggjort den 16. november 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger