icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse, Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 85, 5690 Tommerup.

Der er søgt om godkendelse til de eksisterende staldbygninger. Der er tale om to staldbygninger, der oprindeligt har ligget på hver deres ejendom. Den ene staldbygning var beliggende på Langstedvej 83, 5690 Tommerup og den anden var beliggende på langstedvej 85, 5690 Tommerup. Men nu er de blevet lagt sammen, så de begge ligger på samme ejendom på Langstedvej 85, 5690 Tommerup. Der er søgt om godkendelse til et samlet produktionsareal på 3.214 m2 med dyretypen flexgruppe: søer, smågrise og slagtesvin, da produktionen ønskes ændret til en mere fleksibel produktion. Derudover er der søgt om godkendelse til etablering af en drivgang mellem de to staldanlæg, som krydser den eksisterende markvej mellem staldanlæggene. Der vil blive monteret en svingdør i drivgangen, så biler, maskiner osv. kan passere drivgangen.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til torsdag den 6. april 2023.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 22/20221 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger