icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Langerod 22, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 7.393 m2 primært til søer og smågrise. Der bliver ikke bygget nogle nye stalde med det ansøgte, men der bliver bygget en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Den nye gyllebeholder bliver opført i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til, søndag den 16. januar 2021.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 21/2833 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger