icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Kirkevej 16, 5683 Haarby

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Kirkevej 16, 5683 Haarby.

Der er søgt om husdyrgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1.874 m2 til slagtesvin på drænet gulv og spalter. Der bliver ikke bygget nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger i forbindelse med husdyrgodkendelsen, da der søges om husdyrgodkendelse til det eksisterende.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til torsdag den 11. november 2021.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

UDKAST § 16 a husdyrgodkendelse, Kirkevej 16

§ 12 stk. 2 miljøgodkendelse, slagtesvin 2016

Miljøkonsekvensrapport nr. 2, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Skema nr. 205507, Version 2

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 21/112 ved henvendelse.

Offentliggjort den 12. oktober 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger