icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Gamtoftevej 54, 5610 Assens

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Gamtoftevej 54, 5610 Assens.

Der er søgt om udvidelse fra 5.057 m2 til 5.607 m2 med søer og smågrise. Udvidelse skal ske ved forlængelse af eksisterende smågrisestald, og der opføres en ny gyllebeholder.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til tirsdag den 7. juli 2020.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16a Husdyrgodkendelse Gamtoftevej 54, 5610 Assens - IE-sohold

Ansøgningsskema nr. 215539 (version 3)

Opbevaringserklæring

Miljøkonsekvensrapport (version 3)

Dokumentation for produktionsareal

Beredskabsplan 2017

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 20/4900 ved henvendelse.

Offentliggjort den 12. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger