icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der er søgt om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 3.172 m2 til slagtesvin og smågrise, og en ny gyllebeholder ved siden af den eksisterende gyllebeholder.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til mandag den 27. september 2021.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16a, stk. 2 Husdyrgodkendelse Egerupvej 14, 5610 Assens - IE-slagtesvin

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Egerupvej 14, 5610 Assens, 9. april 2018

Ansøgningsskema nr. 221990 version 4

Miljøkonsekvensrapport vers. 2

OML -rapport

OML-beregning

Staldtegning Egerupvej 14 (ny stald)

Staldtegning Egerupvej 14 (gl. stald)

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 20/23471 ved henvendelse.

Offentliggjort den 27. august 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger