icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse - Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til afgørelse om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1.986 m2 til slagtesvin og smågrise.

Enhver har ret til at se udkastet til afgørelse om husdyrgodkendelse, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på mindst 30 dage til fredag den 30. juli 2021.

Udkastet med bilag kan ses via nedenstående links.

Udkast § 16a, stk. 2 Husdyrgodkendelse Bogensevej 34, 5620 Glamsbjerg - IE-slagtesvin

Miljøkonsekvensrapport

Dokumentation for produktionsareal

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk. Oplys venligst sags id 20/19823 ved henvendelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger