icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillægsgodkendelse til genbrugsplads - Assens Affald og Genbrug A/S

Assens kommune har truffet afgørelse om tillægsgodkendelse og tilslutningstilladelse til vask af miljøkasser til Glamsbjerg Minigenbrugscenter, Kastanievej 24, 5620 Glamsbjerg

Du kan se miljøgodkendelsen via nedenstående link:

Miljøgodkendelse

Afgørelsen offentliggøres i dag d. 3. december 2021. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Nævnenes Hus’ hjemmeside.

Klagen skal være indgivet senest den 3. januar 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har.