Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse

husdyrbrug, Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen tilhørende husdyrbruget på landbrugsejendommen Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til 16.704 stk. slagtesvin svarende til 496,1 dyreenheder (DE). Det eksisterende staldanlæg forlænges med øst, så staldanlægget bliver ca. dobbelt så stort. Hele miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Egerupvej 14, 5610 Assens, slagtesvin 496,1 DE

Ansøgningsskema 99188 Version 4

Fiktivt ansøgningsskema nr. 98981 Version 4

Følgebrev juni 2017

OML beregning samling af afkast i kip + gyllekøling skema 99188

OML beregning ventilationstillag + samling af afkast i kip skema 98981

OML resultat skema 98.981

OML resultat skema 99.188

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 7. maj 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: