Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse på Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg

Der meddeles miljøgodkendelse til øget hastighed på dåseknuseranlæg samt opstilling af ekstra tank til opbevaring af spildolie.

Miljøgodkendelse

Screening for VVM

Tankgrav oversigtstegning

Vurdering af butanudledning og OML

Der kan klages over afgørelsen. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen udløber den 16. oktober. Klage skal indgives til Miljø- og fødevareklagenævnet via klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Spørgsmål kan rettes til Team Industri på industri@assens.dk eller tlf. 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har