icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse: Magtenbølle

Magtenbøllevej 119, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen, Magtenbøllevej 119, 5492 Vissenbjerg.

Der er meddelt godkendelse til 9.500 slagtesvin svarende til 258,07 dyreenheder (DE). Hele tillægget med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12 stk. 3 tillæg til miljøgodkendelse, slagtesvin (258,07 DE)

Miljøansøgning, Magtenbøllevej 119

Ansøgningsskema 99077, version 3, Magtenbøllevej 119

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. 

Offentliggjort den 15. september 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: