Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse, husdyrbrug

Langstedvej 63, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget tilhørende Langstedvej 63, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til 11.550 stk. slagtesvin og opførsel af udearealer på det tidligere (maj 2017) godkendte staldanlæg. Hele tillægget til miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Langstedvej 63, 5690 Tommerup, slagtesvin 304,8 DE

Ansøgningsskema nr. 99820

Tillægsansøgning Langstedvej 63

Miljøgodkendelse af 22. maj 2017

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 7. maj 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: