icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til Miljøgodkendelse: Husdyrbrug ved Verninge

Vedtoftevej 20, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen til husdyrbrug på landbrugsejendommen Vedtoftevej 20, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt godkendelse til 420 årssøer, 14.820 smågrise og 175 polte svarende til 164,51 dyreenheder (DE). Hele tillægget kan ses via nedenstående link.

Tillæg til § 11 miljøgodkendelse - Vedtoftevej 20

Miljøansøgning - Vedtoftevej 20

OML-beregning - Vedtoftevej 20

Skema 97252 V 5 nudrift lig lok. godkendelse - Vedtoftevej 20

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 4. oktober 2017.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: