icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til Miljøgodkendelse - husdyrbrug ved Flemløse

Stimosen 20, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen til husdyrbrug på landbrugsejendommen Stimosen 20, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt godkendelse til 900 årssøer, 36.000 smågrise og 500 polte svarende til 391,46 dyreenheder. Hele tillægget kan ses via nedenstående link.

§ 12, stk. 3 tillæg til miljøgodkendelse, årssøer og smågrise (391,46 DE), Stimosen 20

Ansøgningsskema nr. 96645 - Stimosen 20

Miljøansøgning - Stimosen 20

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. En evt. klage skal indgives via digital selvbetjening til Assens Kommune. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 13. december 2017.

Offentliggjort den 15. november 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: