Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse, husdyrbrug Kragemosevej 7, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen på landbrugsejendommen Kragemosevej 7, 5683 Haarby.

Der er meddelt godkendelse til 610 årssøer med grise til 7,2 kg svarende til 138,6 dyreenheder (DE). Hele tillægget til miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 11, stk. 3 Miljøgodkendelse Kragemosevej 7, 5683 Haarby, sohold 138,6 DE

Ansøgningsskema nr. 100402

Ansøgning om tillæg

Miljøgodkendelse af 3. juni 2010

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 17. maj 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: