icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse: Husdyrbrug i Nårup

Assens Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til husdyrbruget Krengerupvej 84, Nårup, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til udvidelse af dyreholdet fra en årlig produktion af 1.200 slagtekalve til en årlig produktion af 1.800 slagtekalve. Udvidelsen finder sted i eksisterende stalde og i kalvehytter. Tillægget til godkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Miljøgodkendelse  09-10-2009, Krengerupvej 84

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, Krengerupvej 84

Ansøgning, skema 93884

BAT-redegørelse

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 14. november 2018.

Offentliggjort den 16 oktober 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har