Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse, husdyrbrug Hestholmvej 4, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen tilhørende husdyrbruget på landbrugsejendommen Hestholmvej 4, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til 8.940 stk. slagtesvin samt et mindre ammekvæghold svarende til 267,4 dyreenheder (DE). I forbindelse med udvidelsen af svineproduktionen bygges en ny stald parallelt med det eksisterende staldanlæg. Hele tillægget til miljøgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Hestholmvej 4, 5610 Assens, slagtesvin 267,42 DE

Ansøgning om tillæg

Ansøgningsskema nr. 100276 Version 3

Vedr. gyllekøling Hestholmvej 4

Vedr. transporter Hestholmvej 4

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 10. maj 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: